Колекции

Радио технологија

Радио технологија

Радио технологијата и дизајнот на радиофреквенцијата или RF-дизајнот се клучни за работата на многу предмети како радија, мобилни телефони, Wi-Fi рутери и многу други радио-уреди.

Разбирањето на употребените градежни блокови и усвоените техники овозможуваат ефикасно преземање и одржување и употреба на РФ.

Радио сигнали и модулација

Постојат многу различни форми на радио сигнал што можат да се користат. Од едноставни форми на модулација како амплитуда, фреквенција и фазна модулација, до комплексни бранови форми со користење техники како директен спектар на ширење на секвенца и мултиплексирање на поделба на ортогонална фреквенција, постојат многу различни техники и технологии што се користат во инженерството на радиофреквенции.

Описите на различните видови модулација и бранова форма во многу случаи се придружени со електронските кола што се користат за нивна модулација и демодулација. Овие се корисни за RF дизајнот на кола што треба да ги обработуваат овие форми на модулација.

RF градежни блокови

Постојат многу различни електронски градежни блокови што се користат во дизајнот на радиофреквенцијата. Постојат електронски блокови на коло како миксери, придушувачи и филтри кои се широко користени за RF дизајн.

Радио приемници

Важна област на RF дизајн е поврзана со дизајнот на радио приемникот. Постојат многу различни форми на радио приемник, секој вид со свои карактеристики. Опишани се и различните спецификации и параметри што се користат во рамките на РФ-дизајнот и спецификацијата на овие различни техники.

Основи на радиото

Овој дел ќе разгледа некои од основните елементи на радиото и што е тоа:

Со зголемената количина на сите форми на безжична комуникација за сè, од мобилна / мобилна комуникација до апликации како Wi-Fi и многу други безжични стандарди, радиофреквенцијата или RF дизајнот и RF технологијата воопшто се од голема важност. Дури и ако не сте директно вклучени во RF дизајн или поставување апликации за безжични и радио комуникации, разбирањето на RF технологијата и RF техниките може да биде многу корисно.Погледнете го видеото: ŠARENICA TV RTS. 2020. (Ноември 2021).